Collectie (12)

Innovatieagenda

Welkom bij de Amsterdamse Innovatieagenda. Hier stellen we de uitdagingen centraal waarvoor innovatieve oplossingen en inzichten nodig zijn om Amsterdam klaar te stomen voor de toekomst. Dit platform dient als een hub voor het delen van lessen, inzichten en resultaten van experimenten, projecten en initiatieven. De Innovatieagenda blijft voortdurend evolueren, waarbij we inspelen op trends en ontwikkelingen in nauwe samenwerking met bewoners, kennisinstellingen en bedrijven.

Meer informatie

Om te kunnen omgaan met de groeiende uitdagingen op het gebied van kwaliteit van leven en het doorbreken van cycli van crisis naar crisis, zijn nieuwe oplossingen, kennis, inzichten en samenwerkingsverbanden essentieel. Sectoren zoals zorg, onderwijs, energie, natuur, huisvesting, kinderopvang en vluchtelingenopvang luiden al geruime tijd de noodklok. Het vertrouwen onderling groeit, maar het vertrouwen in de politiek neemt af. De opkomst van platforms verandert de economie en heeft invloed op ons dagelijks leven. Een aanzienlijk deel van ons leven speelt zich tegenwoordig online af, wat naast oplossingen ook nieuwe zorgen met zich meebrengt over digitale veiligheid, ongelijkheid en polarisatie.

Amsterdamse visie op innovatie: waarden gedreven innovatie
In Amsterdam nemen we actief het voortouw en streven we ernaar om de toekomst te begrijpen en vorm te geven vanuit Amsterdamse kernwaarden: 
 
- Een stad die haar verleden koestert en haar blik op de toekomst richt. 
- Een stad waar ruimte is voor diversiteit en eigen(wijs)heid, en waar iedereen de kans krijgt om mee te doen. 
- Een stad waar creativiteit, innovatie en ondernemerschap bijdragen aan het welzijn en de welvaart van ons allemaal. 
- Een stad waar we gezamenlijk bouwen aan een sociale en duurzame toekomst. 
 
Amsterdam verbindt, vernieuwt en speelt effectief in op de huidige en toekomstige behoeften van haar inwoners. Innovatie in Amsterdam draait om leiderschap, moed en actie. Het gaat om inventiviteit en het besef dat de overheid dit niet alleen kan bewerkstelligen. Samenwerking is essentieel en vereist een andere aanpak dan voorheen. 
 
We werken aan de hand van zeven thema's: 
1. Innovatie Functie 
2. Digitale Stad & Digitale Innovatie
3. AI
4. Nieuwe Economie & Kansengelijkheid5. Openbare Ruimte 
6. Welzijn & Gezondheid 
7. Circulaire Economie & Energie 

Binnen deze thema's werken we aan tien missies die bijdragen aan de innovatieve en duurzame toekomst van Amsterdam. U kunt in de blokken onderaan deze pagina de missies vinden. 
 
Inventiviteit in de stad 
Innovatie zit in het DNA van Amsterdam, van historische mijlpalen zoals Spinoza's wereldbeeld tot moderne ontwikkelingen zoals de digitale revolutie. Amsterdam beschikt over een schat aan kennis, creativiteit en innovatief vermogen bij bewoners, kennisinstellingen, organisaties en ondernemers. Deze potentie is van onschatbare waarde voor het ontwikkelen van oplossingen voor hedendaagse uitdagingen en het vormgeven van de toekomst van onze stad. 
 
Hoe kunt u meedoen? 
We zijn op zoek naar partners die samen met ons de stad van de toekomst vorm willen geven en die willen bijdragen aan het innovatienetwerk van Amsterdam en daarbuiten. 
 
- Schrijf u in voor lopende innovatieve projecten op innovatiepartners.nl. 
- Neem contact met ons op over nieuwe innovatieve kansen en mogelijkheden tot samenwerking via e-mail: innovatie@amsterdam.nl. 
- Deel uw innovatieve projecten, kennis en inzichten met andere overheden en organisaties via deze website.

Afbeelding credits

Header afbeelding: Smart City - metamorworks/Getty Images.png

Icon afbeelding: Absorbed by the light | fotograaf: Richard Rigby

Sorteren op: