Collectie (8)

Stadsdeelfactsheets Armoede in Beeld 2021

Team Onderzoek Stadsdelen heeft op basis van de onderliggende cijfers van de Armoedemonitor 2021 een analyse gemaakt voor alle stadsdelen en stadsgebied Weesp om in het werk te kunnen gebruiken. De factsheets geven een beeld van de armoedeproblematiek op stadsdeel-, gebied-, wijk- en buurtniveau. Er is gekeken naar de omvang en kenmerken van de minima en naar de voorzieningen die er voor de minima zijn en hoe het bereik van die voorzieningen is.

Meer informatie

Afbeelding credits

Header afbeelding: Knipsel.JPG

Sorteren op: