Artikel

Knellende mechanismen - eindrapport 2023 (HvU, HvA)

Gemeenteraad 29 juni 2023

In de kinderopvangtoeslagaffaire is tienduizenden ouders ongekend onrecht aangedaan door de Rijksoverheid. Dit is aanleiding geweest voor dit onderzoek. Om inwoners goed te kunnen ondersteunen is het belangrijk dat knellende mechanismen in (de uitvoering van) wet- en regelgeving en beleid tijdig worden gesignaleerd en dat uitvoerders deze agenderen in het vertrouwen dat de signalen worden opgevolgd. Met dit onderzoek willen de gemeenten leren hoe signalering en agendering van knellende mechanismen kan verbeteren. Uit het onderzoek komen acht overkoepelende constateringen naar voren die inzicht geven in hoe uitvoerders omgaan met knellende mechanismen en wat de rol van de cultuur van de gemeente binnen de gemeente daarin is. Uit deze constateringen zijn acht lessen te trekken die betrekking hebben op wat binnen de uitvoering, en de (management)lagen daarboven, verbeterd kan worden aan de signalering, agendering en opvolging van knellende mechanismen.

Locaties: Amsterdam, Almere, Utrecht

Behandeld in Gemeenteraad 29 jun i 2023, Commissie Onderwijs, Zorg en Armoedebestrijding 19 april 2023

Behandelend ambtenaar: Werk, Participatie en Inkomen, Juul Willems,  juul.willems@amsterdam.nl

Voor meer informatie/voordracht commissie klik hier 

Voor meer informatie/voordracht gemeenteraad klik hier 

Behandelend ambtenaar gemeenteraad 29/6/23 : Werk, Participatie en Inkomen, Merel Louter, m.louter@amsterdam.nl

Aanvullende informatie

Media

Documenten