Artikel

Impactjaarverslag Academie van de Stad 21-22

Met veel plezier presenteren wij hierbij het zesde impactjaarverslag. Met veel energie hebben we ons een aantal jaar geleden gestort op het meten van onze impact. We hebben onze organisatie onder de loep genomen, onze werkzaamheden op een rij gezet en onze impact-meetmethode opgebouwd. Waar we begonnen om er zelf van te leren en intern onze successen te vieren, vonden we zes jaar geleden dat het tijd was om onze resultaten ook met jullie te delen. Zo kunnen we samen leren en onze impact vergroten!

Lees het volledige verslag hier.

Het veld van impactmeten is nog niet gedefinieerd en aan veel verandering onderhevig. We blijven onze meetmethode ontwikkelen en verfijnen. Op basis van evaluaties met onze partners in de stad en in het onderwijs en met betrokken studenten vormen we een gedegen beeld over onze impact. Wil je meer weten over onze methodiek? Lees dan verder op onze website.

Dit verslag geeft een beeld van de maatschappelijke impact die Academie van de Stad in studiejaar 2021-2022 heeft gemaakt. Die maatschappelijke impact komt tot uiting in onze missie/visie:

‘Academie van de Stad is een innovatieve, sociale ondernemer die staat voor leefbare steden met actieve, betrokken bewoners. Door het creëren van effectieve verbindingen met stedelijke partijen en onderwijs geeft Academie van de Stad studenten een sleutelrol in de ontwikkeling van de stad. Zo ontwikkelen de studenten van vandaag zich tot de grootstedelijke burger en professional van morgen.’

De vier statements die in deze missie staan, vormen de leidraad voor dit verslag. Op de volgende pagina’s zie je per samenwerkingspartner eerst kwantitatieve data die de gemaakte impact weergeeft, waarna we een partner aan het woord laten voor een verhaal met impact. We sluiten het verslag af met een terugblik op dit jaar.

Afbeelding credits

Header afbeelding: Impactfoto