Artikel

Meerjarenperspectief grondexploitaties 2022

Commissie Ruimtelijke Ordening 7 december 2022

Deze actualisatie van het MPG 2022 (AMPG 2022) wordt jaarlijks opgesteld om het bestuur
halverwege het jaar inzicht te geven in de financiële stand van zaken van de grondexploitaties en
van het Vereveningsfonds en de reserve Zuidas (hierna gezamenlijk te noemen Vereveningsfonds). Er worden geen besluiten voorgelegd bij dit document. De rapportage geeft een vooruitblik naar het MPG 2023.

Behandeld in Commissie Ruimtelijke Ordening 7 december 2022

Behandelend ambtenaar: Grond en Ontwikkeling, Pierre Elhorst, p.elhorst@amsterdam.nl, Grond en Ontwikkeling, Marjan Munnik, m.munnik@amsterdam.nl, Zuidas, Sietse Jellema,
s.jellema@amsterdam.nl

Voor meer informatie/voordracht klik hier

Aanvullende informatie

Media

Documenten