Artikel

Jaarrapport Luchtkwaliteit Amsterdam 2021

Gemeenteraad 1 december 2022

Deze rapportage beschrijft de meetresultaten over het jaar 2021 van het Amsterdamse luchtmeetnet, dat door de GGD Amsterdam wordt beheerd. Het Amsterdamse luchtmeetnet is primair gericht op het meten vancomponenten die voor de gezondheid belangrijk zijn. We vergelijken de resultaten met de gezondheidskundige advieswaarden van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). In september 2021 zijn de WHO-advieswaarden aanzienlijk aangescherpt. Dat geldt zowel voor advieswaarden voor de jaargemiddelde concentratie, als voor de daggemiddelde concentratie. De lucht is in de afgelopen tien jaar steeds schoner geworden. In deze ontwikkeling was het jaar 2020 een opvallende positieve uitschieter. In dat jaar was de luchtkwaliteit in Amsterdam sterk verbeterd ten opzichte van de voorgaande jaren. In 2021 was de luchtkwaliteit vergelijkbaar met 2020. De maatregelen rondom het coronavirus hebben ook in 2021 waarschijnlijk in belangrijke mate bijgedragen aan de schonere lucht. Oorzaken hiervoor zijn de afname van economische activiteit in binnen- en buitenland en de afname van het verkeer.

Behandeld in Gemeenteraad 1 december 2022

Behandelend ambtenaar: GGD Amsterdam, Imke van Moorselaar, ivmoorselaar@ggd.amsterdam.nl,

Voor meer informatie/voordracht klik hier

Aanvullende informatie

Media

Documenten