Artikel

Observatieonderzoek Wallengebied juli 2022

Commissie Algemene Zaken 29 september 2022

Met de “Aanpak Binnenstad” (Uitvoeringsprogramma, dd. december 2020) en haar voorlopers werkt de
gemeente Amsterdam (vanaf hier: de gemeente) aan het verbeteren van de leefbaarheid in het drukste deel van de stad. De aanpak bevat 88 maatregelen, gericht op functiemenging en diversiteit, beheer en handhaving, een waardevolle bezoekerseconomie, versterken van de culturele verscheidenheid en buurtidentiteiten, het woningaanbod en meer verblijfsruimte en groen in de openbare ruimte. Eén van de maatregelen (2.1.) is het verkennen of het tijdelijk en gebiedsgericht beperken van sluitingstijden van horeca, raamprostitutie en andere gelegenheden bijdraagt aan de leefbaarheid in het gebied.
De gemeente oriënteert zich op de mogelijkheid om deze maatregel uit te voeren om de overlast voor de
inwoners van het Wallengebied te beperken. Er is bij de gemeente al veel informatie bekend over het
Wallengebied en de daarin voorkomende en ervaren overlast. Zo is er onder meer informatie over
bezoekersstromen, maar ook uit de systemen van politie en gemeente wat betreft overlastbeleving,
overlastmeldingen en registraties van handhaving en politie. Bovendien is er door de politie een bestuurlijke rapportage opgesteld over de situatie op de Wallen in de (late) nacht, gerelateerd aan de sluitingstijden. De gemeente zegt meer informatie nodig te hebben om te weten wat de maatregel kan opleveren om zo een gefundeerd besluit te kunnen nemen.

Behandeld in Commissie Algemene Zaken 29 en  8 september 2022

Behandelend ambtenaar: OOV, S. Rechtuijt,s.rechtuijt@amsterdam.nl

Voor meer informatie/voordracht klik hier

Auteurs/bron:

ENNEUS ADVIES BURO

Arjan Rozema a.rozema@enneus.nl
Claire Kos
c.kos@enneus.n

info@enneus.nl
www.enneus.nl

Aanvullende informatie

Media

Documenten