Artikel

Co-Creatie in Living Labs om Innovatie te Versnellen

Door Jonas Anund Vogel, Ellen Van Bueren, Leendert Verhoef, Brian Goldberg, Per Lundqvist en Emma Sarin

Dit artikel stelt dat je met de Living Lab methodologie samen kan werken aan complexe, urgente problemen met meerdere belanghebbenden. In deze labs zijn er mogelijkheden om technologieën te testen in systemen, echte gebouwen en steden. Weken met de Living Lab methodologie geeft mogelijkheden tot opvolging, meten en bijsturen, wonen, studeren, werken en ontwikkelen. De Living Labs hebben de potentie om nieuwe technologieën te standaardiseren binnen jaren in plaats van decennia. Zo wordt onnodig gebruik van middelen tijdens het bouwen en voor het gebruik van gebouwen geminimaliseerd. Daarnaast zal het helpen om technologieën gebruiksvriendelijker te maken, rekening houdend met de behoeften, wensen en ervaringen van gebruikers, en zo bijdragen aan de effectiviteit van de ontwikkelde en geteste technologieën.

Dit artikel werd gepubliceerd in de tiende volume en eerste uitgave van het Civil Engineering Research Journal.

Voertaal: Engels. 

Media

Documenten