Artikel

5e generatie warmtenetwerk, de toekomst van verwarmen van woningen

Bacheloreindproject Stijn Lagerwey, TU Delft

In dit bacheloreindproject is er onderzoek verricht naar de indeling van een 5e generatie warmtenetwerk. De onderzoeksvraag luidde" “Wat is de beste indeling van het ‘Distributie gebied’ van het netwerk rekening houdend met de CO2-uitstoot, de warmteverliezen, de operationele - en de investeringskosten van de leidingen en van de verdeelstations?" Uit de resultaten blijkt dat de simplex methode in combinatie met het uitvoeren van het Kruskal’s algoritme tot de beste indeling geleid heeft in de backbone en in het distributiegebied als het gaat om de CO2-uitstoot, investeringskosten en operationele kosten van het netwerk. Voor meer informatie, zie onderstaand rapport.

Afbeelding credits

Icon afbeelding: Trace warmtenet voor datacenter restwarmte Amstel III

Media

Documenten