Artikel

Afwegingskader Windturbines

Gemeenteraad 17 februari 2022

Signalen uit de stad: afwegingskader windturbines Amsterdam’. Met dit document wil de gemeente inzichtelijk maken welke signalen Amsterdammers en bewoners van buurgemeenten meegeven als het gaat om de windzoek gebieden die vastgesteld zijn in de Regionale Energie­strategie. Daarnaast wordt in dit afwegingskader ingegaan op de wijze waarop deze signalen door de gemeente meegenomen zullen worden

Behandeld in Gemeenteraad 17 februari 2022, Commissie Financien en Economische Zaken 10 februari 2022

Behandelend ambtenaar: Juliane Kürschner, j.kurschner@amsterdam.nl, Caroline van der Kooi,c.van.der.kooi@amsterdam.nl,

Voor meer informatie/voordracht commissie klik hier

Voor meer informatie/voordracht gemeenteraad klik hier

 

Bronnen:

  • Directie Ruimte en Duurzaamheid - Team RES Amsterdam
    Met ondersteuning van Servicepunt RES Provincie Noord Holland/Bureau Over Morgen
  • Amsterdammers denken mee over windenergie in Amsterdam - Populytics, een startup van de TU Delft.
  • Evaluatie participatie RES (Universiteit Leiden /GovernEUR Erasmus  - Prof.dr.ir. Eefje CuppenDr.ir. Mattijs TaanmanDr. Jitske van Popering-Verkerk

Aanvullende informatie

Media

Documenten