Artikel

Faciliteren van strategieën voor institutionalisering van Maatschappelijk Betrokken Onderwijs (MBrO) binnen verschillende type kennisinstellingen

Een project uitgevoerd door G. Tijsma (VU), F. Wichers (HvA), R. Andeweg (HvA) en M. Zweekhorst (VU) in het kader van Onderzoeksregeling City Deal Kennis Maken

Dit onderzoek is een samenwerking tussen de Vrije Universiteit (VU) en de Hogeschool van Amsterdam (HvA). Binnen dit onderzoek is gekeken naar Maatschappelijk Betrokken Onderwijs projecten (vanaf nu afgekort als; MBrO- projecten) binnen verschillende type kennisinstellingen. Specifiek hebben we gekeken naar 5 a 4 ‘goede voorbeelden’ binnen 3 verschillende kennisinstellingen namelijk het Regionaal Opleidingscentrum (ROC), de HvA en de VU in Amsterdam. Om te kwalificeren voor een ‘goed voorbeeld’ moesten het MBrO-project gekoppeld zijn aan een cursus, waar studiepunten voor worden gegeven, en moesten studenten in opbracht voor een externe partij een bijdrage leveren aan een maatschappelijk probleem (zie appendix voor de beschrijving van geïncludeerde MBrO-projecten). Na het identificeren van de MBrO-projecten zijn er diepte-interviews gehouden met nauw betrokken medewerkers (n=13). Er is gevraagd naar de intenties bij het opzetten van het project, faciliterende factoren en factoren die het juist complexer maakte hun MBrO-project uit te voeren.

Afbeelding credits

Header afbeelding: matching day

Icon afbeelding: matching day

Media

Documenten