Artikel

Aardgasvrij gebouwde omgeving en nieuwbouw

Commissie Financien en Economische Zaken 16 december 2021

De energietransitie is een van de grote opgaven van deze tijd. Voor de wereld, voor het land, voor Amsterdam. Middels de jaarlijkse rapportage over de uitvoering van de Routekaart Klimaatneutraal 2050 (Klimaatrapportage 2021) werd de gemeenteraad in het tweede kwartaal van 2021 separaat geïnformeerd over de vorderingen om de stad in 2050 klimaatneutraal te krijgen. Hierin werd ook aan de hand van een aantal indicatoren gerapporteerd over de voortgang van het aardgasvrij maken van de stad en over het energiezuinig maken van alle gebouwen.

Behandeld in Commissie Financien en Economische Zaken 16 december 2021

Behandelend ambtenaar: Ruimte en Duurzaamheid, Sander Vester, s.vester@amsterdam.nl

Voor meer informatie/voordracht klik hier

Aanvullende informatie

Media

Documenten