Artikel

Impactstudie PFAS-norm voor Waternet

Commissie Mobiliteit, Luchtkwaliteit en Duurzaamheid - 16 december 2021

PFAS staat voor poly- en perfluoralkylstoffen. Dit zijn door de mens gemaakte stoffen die van nature niet in het milieu voorkomen. Voorbeelden van PFAS-verbindingen zijn PFOA en PFOS en stoffen die bij het zogenaamde GenX proces betrokken zijn. PFAS-verbindingen zijn in veel producten toegepast, zoals smeermiddelen, voedselverpakkingsmaterialen, blusschuim, anti-aanbaklagen van pannen, kleding, textiel en cosmetica. Ook worden ze gebruikt in verschillende industriële toepassingen en processen. Uiteindelijk komen deze slecht afbreekbare stoffen in het milieu terecht en vinden wij ze terug in de lucht, de bodem, ons voedsel, het oppervlakte- en grondwater. Van deze stoffen is bekend dat ze:
o Niet of nauwelijks afbreken in het milieu (persistent)
o Schadelijke effecten kunnen geven in mensen en het milieu (toxisch)
o Zich gemakkelijk en snel verspreiden in het milieu (mobiel) en/of
o Ophopen in het menselijk lichaam, in dieren en planten (bio-accumulerend)

Voor PFAS-verbindingen in de bodem heeft het RIVM-achtergrondwaarden vastgesteld. Dit leidde tot de “PFAScrisis” eind 2019, die grondverplaatsing onmogelijk maakte en veel bouwwerken stillegde.
Omdat PFAS-verbindingen ook in het oppervlakte- en grondwater voorkomen was ook een normstelling voor PFAS in drinkwater in ontwikkeling. De norm voor PFAS in de nieuwe Europese Drinkwaterrichtlijn is op dit moment 100 nanogram per liter (ng/l; voor de som van 20 PFAS verbindingen). Indien de strengere EFSA drinkwater richtwaarde van 4,4 ng/l wordt nagestreefd is er geen panklare oplossing voor het per direct realiseren van de gewenste waarde in drinkwater. Met de EFSA-4concentraties van de 4 PFAS verbindingen in het drinkwater van Weesperkarspel en Leiduin (6 tot 17 ng/l), voldoet Waternet niet aan de EFSA richtwaarden.

Behandeld in Commissie Mobiliteit, Luchtkwaliteit en Duurzaamheid - 16 december 2021

Behandelend ambtenaar: Stichting Waternet: Thomas Blokhuis (bestuursadviseur)
thomas.blokhuis@waternet.nl en Job Rook (senior adviseur assetmanagement)
job.rook@waternet.nl

Voor meer informatie/voordracht klik hier

Aanvullende informatie

Media

Documenten