Artikel

Visie op duurzame verstedelijking gevraagd

Veel regio’s in Nederland kampen met een grote verstedelijkingsdruk, vooral door de grote woningbouwopgave. Dat er snel veel woningen nodig zijn is helder. De opgave is echter breder. Een goed functionerende, aantrekkelijke en toekomstbestendige stedelijke regio vergt naast wonen ook aandacht voor werken, recreatie, bereikbaarheid, energiebesparing en -opwekking, klimaatadaptatie, natuur en landschap. In dit artikel dat oorspronkelijk verscheen in het tijdschrift Ruimte+Wonen (R+W), pleiten we ervoor om de woningbouwopgave te beschouwen als onderdeel van een bredere visie op verstedelijking. Ter illustratie werken we drie uiteenlopende verstedelijkingsvarianten uit met behulp van modelsimulaties.

Afbeelding credits

Icon afbeelding: park

Media

Documenten