Artikel

Raadsinstrumenten

Onderzoek uit 2020 door Rekenkamer Metropool Amsterdam

Wij constateren dat schriftelijke vragen en aangenomen moties veelal toereikend worden afgehandeld. Maar ook vaak (veel) te laat.

Schriftelijke vragen en aangenomen moties worden veelal toereikend afgehandeld

Wij constateren dat schriftelijke vragen en aangenomen moties veelal toereikend worden afgehandeld. Als er geen sprake is van een toereikende afhandeling dan gaat het vaak om een samengevoegde afhandeling waardoor afzonderlijke elementen van een vraag of motie niet meer te volgen zijn. Ook komt het voor dat moties worden afgedaan met een aankondiging van een aanpak. Dit oogt niet als een toereikende afhandeling en leidt ook tot (zichtbare) kritiek van raadsleden.

Maar de afhandeling is veelal te laat
Anders is het beeld bij de tijdigheid van de afhandeling van schriftelijke vragen en aangenomen moties. Deze is veelal te laat. Slechts 18% van de schriftelijke vragen wordt binnen de termijn van vier weken beantwoord. Ook bij moties lukt het in slechts 8% van de gevallen om de standaard termijn van dertien weken te halen. Nu kunnen voor moties ook afwijkende, langere termijnen gelden. Echter, deze worden in veel gevallen ook niet gehaald. Wij constateren dan ook dat de tijdigheid van de afhandeling sinds ons vorige onderzoek niet wezenlijk is verbeterd.

Een kanttekening hierbij is dat het absolute aantal ingediende schriftelijke vragen en aangenomen moties sindsdien sterk is gestegen. Ook valt op dat bij overschrijdingen bij de afhandeling van moties zelden een inhoudelijke verklaring wordt gegeven, hoewel dat volgens het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam wel verplicht is.

Bron: Rekenkamer Metropool Amsterdam

Afbeelding credits

Header afbeelding: Foto-projectpagina-Raadsinstrumenten-1440x430.jpg

Icon afbeelding: Foto-projectpagina-Raadsinstrumenten-1440x430.jpg