Artikel

Afhandeling meldingen openbare ruimte in Zaanstad

Het aantal afgehandelde meldingen was in 2020 25.545, een stijging van 40% ten opzichte van 2018.

Meldingen openbare ruimte die de gemeente Zaanstad ontvangt, gaan meestal over kapotte lantaarnpalen en rondslingerend afval. De gemeente is verantwoordelijk voor een goede afhandeling. Het aantal afgehandelde meldingen was in 2020 25.545, een stijging van 40% ten opzichte van 2018.

Ambities zijn nog niet bereikt
Het college in Zaanstad wil dat 95% van reguliere meldingen openbare ruimte binnen 30 dagen wordt afgehandeld (spoedmeldingen binnen 2 dagen) en dat 65% van de melders tevreden is over de afhandeling. Daarnaast streeft het college naar een gebruiksvriendelijk meldproces en het actief informeren van melders over de afhandeling van hun melding.

Het college heeft deze ambities nog niet bereikt. De klanttevredenheid schommelt tussen de 52% en 55%. Van de reguliere meldingen werd 93,6% in 2020 tijdig afgehandeld. In 2020 was de gemiddelde afhandeltijd 16,3 dagen. Van de spoedmeldingen werd slechts 54,1% tijdig afgehandeld.

Kwaliteit van informatie is niet voldoende
De kwaliteit van de informatievoorziening, zowel intern als richting de raad, schiet tekort. Interne monitoringsinformatie is niet compleet en niet volledig betrouwbaar. De raad is beknopt geïnformeerd en soms onjuist. Daarnaast ontbreken context en streefwaarden, waardoor de betekenis van de informatie afneemt. Hierdoor kunnen raadsleden niet goed volgen of ambities worden gerealiseerd.

Meer informatie: Rekenkamer Metropool Amsterdam

Afbeelding credits

Header afbeelding: Afbeelding bij Afhandeling meldingen openbare ruimte in Zaanstad

Icon afbeelding: Afbeelding bij Afhandeling meldingen openbare ruimte in Zaanstad