Artikel

Afhandeling meldingen openbare ruimte in Amsterdam

In Afhandeling van meldingen openbare ruimte in Amsterdam onderzochten we hoe doeltreffend de gemeente Amsterdam de binnengekomen meldingen openbare ruimte afhandelt. Wij concluderen: ‘gedeeltelijk doeltreffend’.

Doelen voor het afhandelen van meldingen
Het college wil dat melders simpel en snel kunnen melden, dat de melding snel wordt afgehandeld, waarbij urgente meldingen voorrang krijgen, en dat de communicatie met de melder verbetert. Ook wil het college dat een afgehandelde melding een opgeloste melding is, en dat melders tevreden zijn over de afhandeling.

Een deel van de doelen is bereikt
Meldingen kunnen 24/7 worden gedaan en het meldingsformulier is versimpeld. De communicatie met de melder is verbeterd en de klanttevredenheid stijgt. Een ander deel van de doelen is niet bereikt. Een aanzienlijk deel van de (urgente) meldingen wordt niet binnen de toegezegde termijn afgehandeld. Meldingen met de status ‘afgehandeld’ zijn niet altijd resultaatgericht opgelost, en het college slaagt er maar beperkt in om terugkerende problemen, bijvoorbeeld afval naast de container, structureel op te lossen.

Meer informatie: Rekenkamer Metropool Amsterdam

Afbeelding credits

Header afbeelding: MOR-website4-1440x430.jpg

Icon afbeelding: MOR-website4-1440x430.jpg