Artikel

Factsheet Barometer Culturele Diversiteit 2020

Commissie Kunst Diversiteit Democratisering 1 september 2021

De Gemeente Amsterdam heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) de opdracht gegeven om de Barometer Culturele Diversiteit voor de Gemeente Amsterdam uit te voeren. In deze factsheet vindt u een weergave van de bevindingen.Het doel van de barometer is om inzicht te krijgen in de actuele veranderingen op het gebied van culturele diversiteit in de gemeentelijke organisatie. De meting is een herhaling van de pilotmeting uit 2019. Ten opzichte van de meting uit 2019 wijkt dit dashboard op een aantal punten af. Zo is een deel van de informatie anders weergegeven en geeft de factsheet niet langer informatie over opleidingsniveaus, functietypes en verschillende migratieachtergronden. Dat heeft te maken met de toegenomen eisen op het gebied van privacy waarbij de gemeten groepen uit 250 of meer personen moet bestaan om herleidbaarheid te voor­komen. Dit betekent dat kleinere groepen dan 250 niet meegenomen zijn in de barometer. Aanvullend zijn de cijfers op instroom, doorstroom en uitstroom ingevoegd. De Factsheet Barometer Culturele Diversiteit bij de Gemeente Amsterdam 2020 geldt als een nulmeting van de culturele diversiteit van medewerkers van de Gemeente Amsterdam en zal jaarlijks herhaald worden.

Behandeld in Commissie Kunst Diversiteit Democratisering 1 september 2021

Behandelend ambtenaar Directie P&O, Kai Bhawanibhiek, k.bhawanibhiek@amsterdam.nl

Voor meer informatie klik hier

 

Bron:

Stedelijk Strategieteam

Stedelijk programma Inclusie & Diversiteit

inclusie@amsterdam.nl

amsterdam.nl

Aanvullende informatie

Afbeelding credits

Icon afbeelding: Flickr - Diversity

Media

Documenten