Artikel

Routekaart Klimaatneutraal Draagvlak Energietransitie 2e meting

Commissie Financien en Economische Zaken 20 mei 2021

Het gaat hierbij om drie onderzoeken die zijn uitgevoerd:
• een vervolgonderzoek onder bewoners, door OIS;
• een onderzoek onder bedrijven en maatschappelijke instellingen, door OIS;
• een onderzoek onder woningeigenaren, door programma Aardgasvrij.

In de Klimaatrapportage (de voortgangsrapportage van de Routekaart Amsterdam Klimaatneutraal,die gelijktijdig wordt gedeeld) een breder inzicht in de acties en maatregelen die genomen worden op weg naar een klimaatneutrale stad in 2050.

Behandeld in Commissie Financien en Economische Zaken 20 mei 2021

Behandelend ambtenaar: Ruimte en Duurzaamheid, Jeroen Grooten, j.grooten@amsterdam.nl

Voor meer informatie klik hier

 

Bronnen:

  • OIS - auteurs:  Bart Sleutjes, Mersiha Tepic, Judith van Dijk, Sara Rubingh
  • Ruimte en Duurzaamheid Programma Aardgasvrij, Communicatie

Aanvullende informatie

Media

Documenten