Artikel

Voortgangsrapportage Programma Bruggen en Kademuren

Commissie Mobiliteit, Luchtkwaliteit en Duurzaamheid - 20 mei 2021

Amsterdam werkt aan de grote opgave om de bruggen en kades in de stad te herstellen. Het Programma Bruggen en Kademuren richt zich op de circa 830 verkeersbruggen en op de 205 km kademuren die belangrijk zijn voor het functioneren van de stad en/of waarbij de risico’s op constructieve gebreken hoog wordt ingeschat. Het programma valt onder de Regeling Risicovolle Projecten. Daarom brengt het programma twee keer per jaar een integrale voortgangsrapportage uit: in september (januari-juni) en in maart (juli-december). Het programmaplan Herstellen en Verbinden, vastgesteld door het college op 14 april 2020, geldt als startdocument. Naast de voortgangsrapportage levert het programma elk kwartaal een geactualiseerd dashboard op, dat inzicht geeft in de voortgang op de programmadoelen en de projecten in de stad, en een voortgangsbrief met actualiteiten.

De belangrijkste voortgang die we de afgelopen maanden hebben geboekt, betreft het vergroten van het inzicht in de staat van ons areaal. De beschikbare kennis van beheerders en het onderzoeksprogramma dat een toenemend aantal resultaten oplevert, resulteert in een steeds scherper beeld van de daadwerkelijke veiligheids- en vernieuwingsopgave. Dat de impact op de omgeving groot is waar we werken aan vernieuwing of waar we veiligheidsmaatregelen moeten treffen, wordt ook meer en meer zichtbaar. Zeker daar waar woonboten moeten worden verplaatst of bomen gekapt. Op deze belangrijke thema’s zetten we versneld een visie en aanpak op.

Behandeld in Commissie Mobiliteit, Luchtkwaliteit en Duurzaamheid - 20 mei 2021

Behandelend ambtenaar:Programma Bruggen en Kademuren, Jan Dijstelbloem, j.dijstelbloem@amsterdam.nl,Tessa Hilgers, t.hilgers@amsterdam.nl,

Voor meer informatie klik hier

Aanvullende informatie

Afbeelding credits

Icon afbeelding: Flickr - Kademuren Amsterdam

Media

Documenten