Artikel

BinnenstadsCijfers 2021

De BinnenstadsCijfers rapportage geeft objectieve gegevens en ontwikkelingen weer aan de hand van de 6 prioriteiten uit het Uitvoeringsprogramma van de Aanpak Binnenstad. Naast een set kernindicatoren, verdiepende figuren en het weergeven van lange lijnen, wordt functiemenging geïllustreerd aan de hand van specifieke binnenstadsfeiten in een kaart.
De BinnenstadsCijfers zal naar verwachting tweejaarlijks worden gepresenteerd. Samen met de BinnenstadsEnquête vormt de BinnenstadsCijfers de Binnenstadsmonitor.

In februari/maart 2022 volgt een update met de laatste WIA cijfers over leefbaarheid en wonen.

Opdrachtgever: Aanpak Binnenstad
periode: juni-november 2021
uitvoering: Informatiepunt Centrum ism OIS

Alle rechten voorbehouden

Media

Documenten