Artikel

Effect van terminologie houdbaarheidsdata op voedselverspilling in huishoudens

Dagelijks wordt er wereldwijd veel voedsel weggegooid. In Nederland gooit een gemiddelde consument jaarlijks zo’n 50 kilo goed voedsel weg. Een deel hiervan wordt veroorzaakt doordat consumenten producten weggooien waarvan de houdbaarheidsdatum is verstreken.

Dagelijks wordt er wereldwijd veel voedsel weggegooid. In Nederland gooit een gemiddelde consument jaarlijks zo’n 50 kilo goed voedsel weg. Een deel hiervan wordt veroorzaakt doordat consumenten producten weggooien waarvan de houdbaarheidsdatum is verstreken.

Hierbij wordt echter geen verschil gemaakt tussen lang houdbare en verse producten. Gezien de veiligheidsaspecten van verse producten richtte dit onderzoek zich op lang houdbare producten die bij kamertemperatuur bewaard kunnen worden.

Doelstelling onderzoek

Het onderzoeken van het effect van houdbaarheidsdata van lang houdbare producten op voedselverspilling bij huishoudens. Hierbij is gekeken naar producten, waarbij:

• geen houdbaarheidsdatum op de verpakking staat,

• op het etiket diverse alternatieve terminologieën worden gebruikt.

Het onderzoek is uitgevoerd in een experimentele setting, met inzet van een consumentenpanel (86 respondenten).

Bron: Bos-Brouwers, H. E. J. (2017). Effect van terminologie houdbaarheidsdata op voedselverspilling in huishoudens. Wageningen Food & Biobased Research. https://edepot.wur.nl/411759

Afbeelding credits

Icon afbeelding: Wikimedia Commons - houdbaarheidsdatum

Media

Documenten