Artikel

Voortgangsrapportage PFAS & Stikstof

Commissie Ruimtelijke Ordening 24 maart 2021

De ontwikkelingen op het gebied van stikstof hebben zich voornamelijk op rijks- en provinciaal niveau afgespeeld. Nieuwe wetgeving, een stikstofregistratiesysteem en nieuw beleid. Voor de gemeente Amsterdam heeft stikstof voor de woningbouwopgave geen grote knelpunten opgeleverd, voor de bedrijven in het havengebied ligt dat anders. Voornamelijk nieuw te vestigen bedrijven als ook uitbreidingen en verplaatsingen ondervinden knelpunten.

Ruimtelijke Ordening (RO) van 4 maart 2020 zijn beide onderwerpen besproken en bestond de wens om, gezien de ambities van Amsterdam op het gebied van woningbouw en de mogelijke langdurige effecten van zowel stikstof als PFAS op deze meerjarige plannen, de ontwikkelingen op beide onderwerpen nauwgezet te volgen. De wethouder RO heeft daartoe toegezegd de commissie RO een zesmaandelijkse rapportage van de effecten van de stikstof en PFAS maatregelen op de bouw in Amsterdam te leveren.

Behandeld in Commissie Ruimtelijke Ordening 24 maart 2021

Behandelend ambtenaar: Stikstof: Ruimte & Duurzaamheid: Steffie Mercker, s.mercker@amsterdam.nl, PFAS: Grond & Ontwikkeling: Lenka de Graaf, l.de.graaf@amsterdam.nl

Voor meer informatie klik hier

Aanvullende informatie

Afbeelding credits

Icon afbeelding: Flickr - factory

Media

Documenten