Artikel

Agenda Digitale Stad tussenrapportage 2019-2020

Gemeenteraad 31 maart 2021

In deze rapportage vindt u een tussenstand van de diverse activiteiten uit de Agenda Digitale Stad. In maart 2019 is de Agenda Digitale Stad gepresenteerd aan de hand van de drie hoofdambities Vrije, Inclusieve en Creatieve Digitale Stad. De Agenda Digitale Stad bevatte de ambities van de gemeente Amsterdam voor de komende vier jaar en de eerste concrete acties met resultaat voor 2019. In deze rapportage staan de activiteiten die we ontplooien binnen de speer-punten van de Agenda Digitale Stad, zoals in de begroting 2020 en 2021 ook benoemd. Dit zijn: Beschermen van de digitale rechten, Het verantwoord inzetten van data en technologie door onszelf en anderen in de stad, Het tegengaan van digitale ongelijkheid, Toegankelijk maken van de dienstverlening.

Behandeld in Gemeenteraad 31 maart 2021 en Commissie Kunst Diversiteit en Democratisering 17 februari 2021

Behandelend ambtenaar: CTO Innovatieteam, Dorien Visser, dorien.visser@amsterdam.nl,

Voor meer informatie klik hier

Aanvullende informatie

Media

Documenten