Artikel

Tussentijdse rapportage evaluatie en aanscherping MJVP 2016-2021

Commissie Mobiliteit, Luchtkwaliteit en Duurzaamheid - 4 maart 2021

Het Meerjarenplan Verkeersveiligheid (MJPV) van Gemeente Amsterdam loopt van 2016-2021. Het bevat maatregelen waarmee de gemeente 25% minder verkeersdoden en ernstig gewonden in 2020 (ten opzichte van peiljaar 2010) beoogt. Maar de wereld staat niet stil en er zijn meerdere redenen om nu aan de slag te gaan met een tussentijdse evaluatie en aanscherping van het gemeentelijk verkeersveiligheidsbeleid.

Behandeld in Commissie Mobiliteit, Luchtkwaliteit en Duurzaamheid - 4 maart en 4 februari 2021

Behandelend ambtenaar: VOR, Sietze Faber, s.faber@amsterdam.nl

Voor meer informatie klik hier

 

Bron: Keypoint Consultancy bv

www.keypoint.eu
info@keypoint.eu

Aanvullende informatie

Media

Documenten