Artikel

Aanscherping Meerjarenplan Fiets

Gemeenteraad 10 maart 2021

De gemeente Amsterdam heeft in 2017 het Meerjarenplan Fiets (MJPF) 2017-2022 opgesteld. Het programma Fiets is verantwoordelijk voor de uitvoering van de 54 maatregelen uit het plan. Binnen het programma Fiets zijn drie onderscheiden pijlers verantwoordelijk voor één van de drie hoofddoelstellingen van het MJPF: Comfortabel doorfietsen, Gemakkelijk fietsparkeren en Het nieuwe fietsen.

In het huidige MJPF zijn succesvolle maatregelen uit het vorige MJPF (2012-2016) voortgezet en zijn nieuwe kansrijke maatregelen toegevoegd. Ook hebben experimenten en pilots met nieuwe technologieën een prominentere plek in het plan. Het huidige MJPF zet naast het fietsparkeren sterker in op het verbeteren en nieuw aanleggen van infrastructuur. Ook is het thema gedrag als nieuw speerpunt toegevoegd. Nu het MJPF fiets drie jaar op weg is, wil de gemeente beoordelen in welke mate de activiteiten uit het plan op koers liggen wat betreft de ambities. Ook wil de gemeente op basis van deze evaluatie komen tot een aanscherping van het MJPF wanneer dit wenselijk is. Goudappel Coffeng heeft dit onderzoek uitgevoerd voor de gemeente.

Behandeld in Gemeenteraad 10 maart 2021 en Commissie Mobiliteit, Luchtkwaliteit en Duurzaamheid - 4 maart 2021 en 4 februari 2021

Behandelend ambtenaar: R. Lindeman,  r.lindeman@amsterdam.nl

Voor meer informatie klik hier

Voor meer informatie Gemeenteraad klik hier

 

Bron: Buro Goudappel/Coffeng

Projectteam opdrachtgever(s) Wouter Haver, Roosmarijn Lindemann, Corinne Kooij
Projectteam Goudappel Coffeng Nico Dogterom, Aart de Koning, Stijn van der Slot, Leonie
Zengerink

 

Aanvullende informatie

Media

Documenten