Collectie (8)

Governance en beheer

Verzamelen, verbinden, samenwerken, publiceren

Openresearch.amsterdam wordt gefaciliteerd vanuit het Chief Science Office van de Gemeente Amsterdam. Het platform bestaat echter bij de gratie van een samenwerkingsverband tussen de Gemeente en verschillende kennisinstellingen, andere overheidsinstellingen en organisaties in de stad. Het copyright van het onderzoek dat op het platform wordt gepubliceerd, ligt bij de auteurs van de stukken. Hoe de governance (juridisch) geregeld is en de integriteit geborgd blijft kunt u hieronder vinden.

Meer informatie

Afbeelding credits

Header afbeelding: Openresearch

Icon afbeelding: Wikimedia Commons

Sorteren op: