Artikel

Uitvoeringsplan Transport over Water

Commissie Mobiliteit, Luchtkwaliteit en Duurzaamheid - 10 december 2020

Met dit Uitvoeringsplan spreekt de gemeente de ambitie uit om binnen de gehele gemeente de mogelijkheden van het water expliciet te betrekken bij de afwikkeling van logistieke stromen. Dit door een volwaardige afweging te maken tussen weg en water bij projecten en (her)ontwikkelingsplannen, voor de korte en lange termijn. Het Uitvoeringsplan en Analyserapport laten zien dat transport over water kan en reeds in ontwikkeling is. Het Uitvoeringsplan biedt een kader en aanpak voor de verdere uitwerking van het beleid en laat zien hoe transport over water gestimuleerd en gefaciliteerd kan worden door randvoorwaarden hiervoor uit te werken.

Behandeld in Commissie Mobiliteit, Luchtkwaliteit en Duurzaamheid - 10 december 2020

Behandelend ambtenaar: Emerentia Meijburg, Programma Varen, w.meijburg@amsterdam.nl

Voor meer informatie klik hier

Aanvullende informatie

Media

Documenten