Artikel

LaBGreen De Bretten Ontwikkelboek

Inventarisatie van ideeën en wensen uit participatietraject

Het Ontwikkelboek LaBGreen De Bretten is een resultaat van het participatietraject van 2019 en gaat over de (groen)ontwikkeling in De Bretten tot 2030. Omwonenden, ondernemers, gebruikers en medewerkers van gemeente hebben zich tijdens het participatietraject gecommitteerd om zich samen, gedurende een jaar, in te zetten voor de toekomst van De Bretten. En dit is het resultaat: een boek vol passie en liefde.

Het eerste deel van het boek bevat de wensen en ideeën die verzameld zijn tijdens het traject. Dat betreft een inventarisatie. Welke ideeën en wensen tot uitvoering worden gebracht, wordt in de komende jaren duidelijk. Het is afhankelijk van ecologische en maatschappelijke wenselijkheid en financiële en andere haalbaarheid.

De wensen en ideeën zijn in zes thema’s verdeeld. Het tweede deel omschrijft de vertaling van ideeën naar kansen voor De Bretten. De analyse van deze kansen bevindt zich in deel drie. Deel 4 tot slot betreft de aanbevelingen voor het vervolg.

Het ontwikkelboek LaBGreen De Bretten kan opgevraagd worden via debretten@amsterdam.nl.

Colofon


MUST stedebouw
Bram Klatser
Marcia Nolte
Veerle Simons

Opdrachtgevers
Vania Stonner
Kwartiermaker De Bretten,

Gemeente Amsterdam
Erik Bobbeldijk

Aanvullende informatie

Afbeelding credits

Header afbeelding: LaBGreen De Bretten - copyright

Icon afbeelding: LaBGreen De Bretten - Edwin van Eis

Media

Documenten