Artikel

LaBGreen De Bretten ontwikkelboek

Voor een toekomstbestendige Bretten tot 2030

Dit boek gaat over de groenontwikkeling in De Bretten tot 2030. Bewoners, ondernemers, gebruikers en ambtenaren hebben zich tijdens het participatietraject gecommitteerd om zich samen met elkaar zich, gedurende een jaar, in te zetten voor de toekomst van De Bretten. En dit is het resultaat: een boek vol passie en liefde. LaBGreen De Bretten: het ontwikkelboek. Het eerste deel van het boek bevat de wensen en ideeën die verzameld zijn gedurende de eerste zes maanden van het traject. Deze wensen en ideeën zijn in zes a zeven thema’s verdeeld. Het tweede deel omschrijft de vertaling van ideeën naar kansen voor De Bretten. De analyse van deze kansen bevindt zich in deel drie en de aanbevelingen met vervolg vindt u in deel vier.

Colofon


MUST stedebouw
Bram Klatser
Marcia Nolte
Veerle Simons

Opdrachtgevers
Vania Stonner
Kwartiermaker De Bretten,

Gemeente Amsterdam
Erik Bobbeldijk

Aanvullende informatie

Afbeelding credits

Header afbeelding: LaBGreen De Bretten - copyright

Icon afbeelding: LaBGreen De Bretten - Edwin van Eis

Media

Documenten