Artikel

Eindevaluatie pilot Voedselwagens

Commissie Werk en Economie 13 september 2017

Op 13 januari 2015 heeft het college van B enW de uitvoeringsregeling van de twee jaar durende pilot voedselwagens vastgesteld. Hiermee is uitvoering gegeven aan het, in de raadsvergadering van 12/13 maart 2014, vastgestelde initiatiefvoorstel ‘Lekker eten op de Amsterdamse straten’. De pilot kende twee doelstellingen:1. Het experimenteren met nieuwe vormen van ambulant ondernemerschap op de openbare weg. 2. De diversiteit van het voedselaanbod in kwalitatieve zin uit te breiden (vers bereid, gezond en bij voorkeur lokaal geproduceerd). Vooruitlopend op nieuw beleid voor verkooppunten in de openbare ruimte is de pilot ook benut om het een nieuwe groep ondernemers mogelijk te maken staanplaatsen in te nemen. In plaats van de gebruikelijke persoonsgebonden vergunning, het vereiste om ingeschreven te zijn in het register ambulante handel en de toewijzing volgens een wachtlijst, zijn nieuwe mogelijkheden in de regeling opgenomen.

Behandeld in Commissie Werk en Economie 13 september 2017

Behandelend ambtenaar: Arnold Faber, a.faber@amsterdam.nl

Voor meer informatie klik hier

Aanvullende informatie

Afbeelding credits

Icon afbeelding: FoodtruckBooking

Media

Documenten