Collectie (10)

Integrale Ontwerpmethode Openbare Ruimte (IOOR)

Een nieuwe werkwijze voor een toekomstbestendige stad

Hier kun je ons werk volgen rondom de (door)ontwikkeling van de Integrale Ontwerpmethode Openbare Ruimte. Check de agenda voor aankomende evenementen en tentoonstellingen. Je kunt ook de IOOR en BiodiverCITY publicaties inzien en downloaden, of onze bijdrages aan de 2021 biënnales in Venetië en Seoul bekijken. In 'verdiepende opgaven' kun je meer leren over klimaatadaptatie, circulariteit en bodembiodiversiteit (BiodiverCITY).

Meer informatie

Amsterdam staat de komende jaren een grote transitieopgave in de openbare ruimte te wachten. Een die wordt aangedreven door de klimaatverandering, de overgang naar duurzame energiebronnen, de toenemende schaarste aan grondstoffen en de digitalisering van de samenleving. Daarnaast groeit de stad gestaag en verdicht steeds verder. De ondergrondse infrastructuur groeit mee, maar raakt vol. De transitie stagneert als wordt vastgehouden aan de huidige stads- en gebiedsontwikkeling. Bij nieuwe inrichtingsplannen is het traditionele van bovengronds naar ondergronds denken passé. De in deze publicatie geïntroduceerde ontwerpmethode, waarin de ondergrond en het meervoudig functiegebruik vooropstaan, programmeert de openbare ruimte integraal. Publieke en private partijen gaan in een vroeg stadium om de tafel zitten om ondergronds ruimte te reserveren voor een gezond leefmilieu, nieuwe energiesystemen, de hitte- en neerslagproblematiek, de gewenste circulariteit en natuurinclusief ontwerpen. Deze stapeling van maatregelen draagt bij aan een groene, aantrekkelijke en kwalitatief hoogwaardige openbare ruimte, waar het fijn wonen, werken, recreëren, sporten en verblijven is.

Afbeelding credits

Header afbeelding: Integrale Ontwerpmethode Openbare Ruimte - banner

Icon afbeelding: Integrale Ontwerpmethode Openbare Ruimte

Sorteren op: