Artikel

Voedselbos Amsterdam Zuidoost (VBAZO)

door Debra Solomon

Voedselbos Amsterdam Zuidoost (VBAZO) is een gebied van 55 hectare, gelegen in de K-buurt van Amsterdam Bijlmermeer, waar een groep actieve bewoners werkt aan ontwerp, uitvoering en beheer van een voedselbos. Met leeftijden van de leden die variëren van 26 tot 82 jaar, is de diversiteit van de groep representatief voor de buurt. Samen vormt de groep een ‘community of practice’,1 of praktijkgemeenschap (PG) met een breed scala aan kennis en talenten aangaande de vele deelonderwerpen die met het voedselbos te maken hebben, zoals permacultuur, agroecologie, regeneratieve landbouw, techniek, tuinieren, stedelijk groenbeheer, naaien, koken of voedsel inmaken.

Wat is een voedselbos?

Voedselbossen zijn de oudste vorm van landbouw, die met name in het Zuidelijk Halfrond nog veel wordt gepraktiseerd. Een aangelegd voedselbos reproduceert openingen in het bos en bosranden, waar de meeste biodiversiteit te vinden is. Plant-technisch gezien bestaat een voedselbos uit 7 aangeplante lagen: hoge bomen, lagere bomen, struiken/heesters, klimplanten, kruidlaag, bodembedekkers en knollen/bollen. Sommigen voegen een aparte ondergrondse fungi-laag, en waterschappen toe aan deze lijst en op 9 lagen uit. Een voedselbos is parkachtig en zeer geschikt voor de stedelijke openbare ruimte.

Een voedselbos is een tijdsopname in een ecologische successie, dat wil zeggen dat in plaats van de natuur haar gang te laten gaan waardoor een dicht, donker bos zou ontstaan, een specifieke ontwikkelingsfase door middel van beheer in stand gehouden wordt. Na de initiële studie- en implementatieperiode heeft een voedselbos overigens relatief weinig onderhoud nodig.

Auteur:

Debra Solomon

Alle rechten voorbehouden

Afbeelding credits

Header afbeelding: banner.png

Icon afbeelding: foodforest_debrasolomon.PNG

Media

Documenten