Artikel

Afwegingskader fietsstraten,- paden en stroken

Gemeenteraad 11 maart 2020

Amsterdam is een fietsstad. In onze compacte wereldstad is de fiets één van de belangrijkste vervoermiddelen en dat is maar goed ook. Maar, de Amsterdamse openbare ruimte is ook een ‘huiskamer’. Een plek waar Amsterdammers, werkenden en bezoekers verblijven, ontspannen,
samenkomen en elkaar ontmoeten. Vaak versterken beide aspecten elkaar; het is prettig fietsen door groene parken en langs mooie pleinen. En het is fijn om te verblijven in een omgeving waar niet de auto, maar de fiets het straatbeeld bepaalt. Toch kan het ook voorkomen dat de fietsfunctie en de verblijfsfunctie moeilijk verenigbaar zijn, omdat de ruimte in de stad beperkt is. Bijvoorbeeld in drukke stadsstraten waar veel gewinkeld wordt. Of langs het water, waar gefietst én gerecreëerd wordt. Of in woonstraten, waar naast veel fietsers ook spelende kinderen om voldoende, veilige ruimte vragen. Deze
notitie biedt een afwegingskader met een overzicht van de verschillende inrichtingsmogelijkheden, om op die plekken de juiste inrichting te kiezen.

Behandeld in Gemeenteraad van 11 maart 2020

Behandelend ambtenaar: Wiard Kuné, w.kune@amsterdam.nl, Govert de With, g.with@amsterdam.nl

Voor meer informatie klik hier

 

Gemeente Amsterdam, Verkeer & Openbare Ruimte.

Het Afwegingskader Fietsstraten, Fietspaden, Fietsstroken

is een bijlage bij de Agenda Amsterdam Autoluw

Aanvullende informatie

Media

Documenten