Artikel

Rapportage daklozen zonder uitkering

Commissie Zorg en Sport 6 september 2018

De groep rechthebbende daklozen zonder uitkering is een deels verborgen groep die bovendien zeer dynamisch is. Maandelijks zijn er nieuwe personen die dakloos worden en personen die weer huisvesting krijgen, ditzelfde geldt voor het verliezen en verkrijgen van een uitkering. Het verborgen karakter en deze dynamiek bemoeilijkt het maken van een betrouwbare schatting van de grootte van de groep die dakloos is, geen inkomen heeft en maar waarschijnlijk wel in aanmerking komt voor een bijstandsuitkering.

Behandeld in de Commissie Zorg en Sport van 6 september 2018

Behandelend ambtenaren: Ilona Polak, email: i.polak@amsterdam.nl en

Jet de Waij, email: j.de.waij@amsterdam.nl

 

Voor meer informatie klik hier

Bron: GGD

Aanvullende informatie

Afbeelding credits

Icon afbeelding: dakloze afbeelding flickr.com

Media

Documenten