Artikel

Onderzoek NDSM terrein-DGTL festival

Gemeenteraad februari 2018

In opdracht van het Stedelijk Evenementenbureau heeft OIS een online-enquête uitgevoerd onder omwonenden van het NDSM-terrein over hun ervaringen tijdens DGTL Festival, dat plaatsvond op 15 en 16 april 2017 Ongeveer 9000 bewoners zijn uitgenodigd via een brief en de Facebookpagina’s van DGTL en stadsdeel Noord. De vragenlijst is ingevuld door 267omwonenden.

Behandeld in Raad d.d. februari 2018

Bron: OIS in opdracht van Stedelijk Evenementenbureau.

Aanvullende informatie

Media

Documenten