Artikel

Voorlichting gehoorschade in de JGZ (2013-2014)

Het gebruik van koptelefoons voor heel jonge kinderen is sociaal geaccepteerd, maar er is beperkte kennis over gehoorschade. De JGZ verzamelt geen gegevens en preventie gebeurt nauwelijks. Kinderen en ouders zijn zich niet bewust van de gevolgen voor het gehoor. Doel van dit verkennend onderzoek was om via literatuuronderzoek en interviews, de determinanten van luistergedrag en preventie van gehoorschade bij jonge kinderen te achterhalen. De uitkomsten bieden handvatten voor een voorlichtingsprogramma op basisschoolleeftijd en voor preventie in het basistakenpakket JGZ.

De resultaten tonen aan dat bestaande effectieve voorlichtingsmethoden over preventie van gehoorschade onvoldoende worden gebruikt. Ook blijkt dat kennis en kunde van jeugdverpleegkundigen over gehoorpreventie nauwelijks wordt benut. Zowel basisscholen als JGZ doen weinig op dit gebied.

Systematische gegevensverzameling over gehoorschade is nodig. Onderzoeker en jeugdarts Nuria Zijlstra: 'er is bij kinderen en ouders nauwelijks bewustwording over de risico's op gehoorschade. Dit is werk voor de jeugdgezondheidszorg!'

Onderzoekers: Nuria Zijlstra -Remon (GGD Amsterdam) in samenwerking met Margreet Wensel en Nanja Emke
Projectleider: dr. Mariëtte Hoogsteder
Partners: GGD Amsterdam, cluster JGZ VUmc
Periode: 2013- 2014

 

Meer informatie, zie website UMC

Afbeelding credits

Icon afbeelding: Website UMC

Media

Documenten