Artikel

Risicovol ouderschap & verstoorde gehechtheid

Onder risicovol ouderschap wordt de groep ouders verstaan die kwetsbaar zijn door onder andere eigen psychische en lichamelijke problematiek, een verstandelijke beperking of belaste voorgeschiedenis. Risicovol ouderschap komt vooral tot uiting in moeilijke opvoedsituaties, zoals bij kinderen met gedragsproblemen.

Eerste vraag in dit onderzoek was daarom hoe vaak risicovol ouderschap voorkomt bij jonge kinderen die worden doorverwezen vanwege ontwikkelings- en gedragsproblemen. Tevens vroegen wij ons af of kinderen die opgroeien met risicovol ouderschap vaker te hebben met kindermishandeling/verwaarlozing. Deze kinderen laten soms emotioneel teruggetrokken gedrag en/of sociaal ontremd gedrag zien. Dit is beschreven als ‘verstoord gehechtheidsgedrag’. Mogelijk bepalen karaktereigenschappen of een kind emotioneel teruggetrokken of juist sociaal ontremd gedrag laat zien. De volgende vraag in dit onderzoek is daarom in hoeverre risicovol ouderschap en karaktereigenschappen van een kind (temperament) van invloed zijn op de aanwezigheid van emotioneel teruggetrokken gehechtheidsgedrag en sociaal ontremd gedrag.

Auteurs: Frederike Scheper, Lucres Jansen, Annelou de Vries, Theo Doreleijers, Carlo Schuengel

Bron: NEJA

Aanvullende informatie

Afbeelding credits

Icon afbeelding: Fotograaf: Edwin van Eis. Bal, uit fotobank gemeente Amsterdam

Media

Documenten