Artikel

Het nieuwe stadmaken

Van gedreven pionieren naar een gelijk speelveld

Open Stad

Begin september 2013 ging in Amsterdam de eerste editie van de gemeentelijke praktijkleergang De Nieuwe Wibaut van start. De leergang, ontwikkeld vanuit de Wibautleerstoel aan de Universiteit van Amsterdam, was opgezet voor ambtenaren van de gemeente die een nieuwe, opener werkwijze van stadsontwikkeling wilden praktiseren. Midden in de financiële crisis en preluderend op een grote reorganisatie van de gemeente Amsterdam vertrok de leergang vanuit de stelling dat reorganiseren op zichzelf niet voldoende is om ambtenaren tot samenwerking en tot betere dienstverlening richting burgers aan te zetten. Sindsdien hebben in vier edities zeker tweehonderd ambtenaren op vrijwillige basis aan de leergang deelgenomen. De leergang zelf heeft zich in die tijd ook ontwikkeld: van een vrije zoektocht naar direct contact met burgers werd hij een dynamische proeftuin van een lerende overheidsorganisatie zonder al te veel management. Er werden open platforms in de stad gebouwd.

Link naar volledige artikel

Alle rechten voorbehouden

Afbeelding credits

Header afbeelding: stad