Artikel

Sarphati Amsterdam bevordert een gezonde leefstijl

‘Sarphati Amsterdam, research for healthy living’ is een uniek wetenschappelijk onderzoekscentrum in Amsterdam. Sarphati Amsterdam richt zich vooral op het onderzoeken van leefstijlgerelateerde aandoeningen zoals (ernstig) overgewicht, diabetes en hart- en vaatziekten. Voor het eerste onderzoek worden alle Amsterdamse kinderen onderzocht op determinanten van overgewicht. Dit unieke onderzoeksinstituut is opgericht in samenwerking met de Amsterdam Economic Board.

Hoofddoel van Sarphati Amsterdam is het bevorderen van een gezonde leefstijl en optimale leefomstandigheden om overgewicht en obesitas bij de Amsterdamse jeugd te voorkomen. Hiermee wordt een basis gelegd voor de preventie én bestrijding van leefstijlgerelateerde aandoeningen op lange termijn.

Sarphati Cohort

Sarphati Amsterdam wordt gevormd door een grote cohortstudie, het Sarphati Cohort. Binnen een cohortstudie worden individuen gedurende een bepaalde periode gevolgd en na verloop van tijd onderling vergeleken op eigenschappen, gedragingen en ontwikkelde aandoeningen. Dit soort onderzoek biedt de mogelijkheid om inzicht te krijgen in oorzaken van bepaalde aandoeningen. Binnen het Sarphati Cohort zijn de individuen die worden gevolgd kinderen van 0 tot 18 jaar die in Amsterdam in zorg zijn bij Jeugdgezondheidszorg (JGZ).

Samenwerking

Sarphati Amsterdam werkt samen met de gemeente Amsterdam (GGD) en de Amsterdamse kennisinstellingen (UvA, AMC, VU, VUMC, HvA) om leefstijlgerelateerde aandoeningen aan te pakken. In multidisciplinaire teams wordt gewerkt aan oplossingen op het terrein van preventie en zorg door praktijk, onderzoek, beleid met elkaar te verbinden. Sommige onderzoeksprojecten worden (deels) gefinancierd door private partijen.

Rol van de Board

Deze unieke samenwerking tussen overheid, wetenschap en bedrijfsleven is ontwikkeld samen met de Amsterdam Economic Board.

Bron: Amsterdam Economic Board

Afbeelding credits

Icon afbeelding: foto sarphati cohors van amsterdameconomicboard.nl