Collectie (3)

Onderzoek 2017 Onderwijs, Jeugd, Zorg en Diversiteit

Door decentralisaties op het terrein van Jeugd en Zorg (zoals die van de provinciaal gefinancierde jeugdzorg, de jeugdpsychiatrie en de zorg voor jeugdigen met een (licht) verstandelijke beperking) krijgt het onderdeel Onderwijs, Jeugd en Zorg veel meer taken dan voorheen gedelegeerd.

Meer informatie

Ook heeft zij verschillende taken die voortkomen uit bestuurlijke ambities. Zoals bijvoorbeeld diversiteit en mensenrechten en het tegengaan van misstanden in de prostitutie. Het is essentieel dat binnen deze afdeling nauwkeurig en intensief wordt samengewerkt – zowel intern als met haar partners - om de keten van zorg voor jeugd, volwassenen en kwetsbare huishoudens te versterken. Verder richt het onderdeel zich op de verbetering van het onderwijs en het tegengaan van schooluitval.

Bron: amsterdam.nl

Afbeelding credits

Header afbeelding: J P Coenschool, fotograaf Edwin van Eis, Beeldbank Amsterdam

Icon afbeelding: Onderzoek 2017 - OJZD

Sorteren op: