Artikel

Factsheet leefbaarheid stadsdeel Noord 2023

Analyse leefbaarheidscijfers gebieden en wijken Noord, onderzoek Wonen in Amsterdam 2021-2023

Hoe beoordelen bewoners de leefbaarheid in de gebieden en wijken van stadsdeel Noord en wat zijn recente ontwikkelingen hierin? De (rapport)cijfers en analyse in deze factsheet geven inzicht in de ontwikkelingen van de ervaren leefbaarheid op het niveau van het stadsdeel, de GGWgebieden en de wijken. De meeste vragen over leefbaarheid worden door bewoners beoordeeld met een rapportcijfer (1-10). Hierbij geldt hoe hoger het rapportcijfer hoe beter.

Uitwerking stedelijke rapport: ‘Wonen in Amsterdam 2023, Leefbaarheid’
De factsheet is een stadsdeeluitwerking van de stedelijke factsheet Wonen in Amsterdam 2023, Leefbaarheid, dat is opgesteld door de directie Wonen van de gemeente Amsterdam. Voor deze Wonen in Amsterdam (WiA) stadsdeelfactsheet zijn dezelfde indicatoren gekozen als uit het stedelijke rapport.

Media

Documenten