Artikel

Visie Amsterdam Zuidoost Energieneutraal 2040 - editie 2024

De eerste energievisie voor Zuidoost is gemaakt in 2018 en gepresenteerd in 2019 tijdens het Sociale
Duurzaamheid Symposium. Vanaf die tijd hebben alle partijen met veel succes gewerkt aan een energieneutraal Zuidoost. Verrassend genoeg gebeurde dit niet vanuit een strak omlijnd gebiedsprogramma, maar hands-on en overal in het gebied waar kansen voorbijkwamen. De energievisie werkte steeds als het gezamenlijke kader. Na vijf jaar is het tijd voor een tussenstand.

Bron: Gemeente Amsterdam

Media

Documenten