Artikel

Programma Huisvesting Kwetsbare Groepen voortgang 2022

Commissie Woningbouw en Volkshuisvesting 27 september 2023

Sinds 2016 werken zorgaanbieders, woningcorporaties en de gemeente Amsterdam samen in het Programma Huisvesting Kwetsbare Groepen (PHKG). Samen realiseren zij woonoplossingen voor mensen in een kwetsbare situatie die een urgent woonprobleem hebben en (op termijn) in staat zijn zelfstandig te wonen.

Behandeld in Commissie Woningbouw en Volkshuisvesting 27 september 2023

Behandelend ambtenaar: Wonen, Joost van Ravesteyn, j.ravesteyn@amsterdam.nl

Voor meer informatie/voordracht klik hier


Het programma Huisvesting Kwetsbare Groepenis een samenwerking van de Gemeente
Amsterdam (Wonen, WPI, OJZ, G&O en stadsdelen) met woningcorporaties en
zorgpartijen.

Aanvullende informatie

Media

Documenten