Ga naar: Collectie

Het eerste deel, Casus Amstel-Stad, Amsterdam, geeft achtergrondinformatie over het gebied Amstel-Stad en beschrijft de nieuwe ontwerpmethode aan de hand van dit concrete voorbeeld.

In deze collectie kan de volledige publicatie casus Amstel-Stad per PDF bekeken en gedownload worden in het Nederlands en Engels. Ook kunnen de afzonderlijke hoofdstukken gelezen en gedownload worden (volgende artikelen). Zie hieronder de lijst met hoofdstukken.

    Inhoudsopgave en Voorwoord

    Introductie, Amstel-Stad en de Nieuwe Methode

    De ruimtelijke opgaven van de gebiedsthema’s

    Programmeren straatprofielen

    Register en Colofon