Ga naar: Collectie

Het eerste deel, Casus Amstel-Stad, Amsterdam, geeft achtergrondinformatie over het gebied Amstel-Stad en beschrijft de nieuwe ontwerpmethode aan de hand van dit concrete voorbeeld.

In deze collectie kan de volledige publicatie casus Amstel-Stad per PDF gedownload worden (eerste artikel). Ook kunnen de afzonderlijke hoofdstukken gelezen worden (volgende artikelen). Zie hieronder de lijst met hoofdstukken.

    Inhoudsopgave en Voorwoord

    Introductie, Amstel-Stad en de Nieuwe Method

    De ruimtelijke opgaven van de gebiedsthema’s

    Programmeren straatprofielen

    Register en Colofon