Collectie (5)

Integrale Ontwerpmethode Openbare Ruimte

Casus Amstel-Stad, Amsterdam en Werkboek

De nieuwe ontwerpmethode wordt in twee boekdelen gepresenteerd: “Casus Amstel-Stad, Amsterdam” en “Werkboek”.

Amsterdam staat de komende jaren een grote transitieopgave in de openbare ruimte te wachten. Een die wordt aangedreven door de klimaatverandering, de overgang naar duurzame energiebronnen, de toenemende schaarste aan grondstoffen en de digitalisering van de samenleving. Daarnaast groeit de stad gestaag en verdicht steeds verder. De ondergrondse infrastructuur groeit mee, maar raakt vol. De transitie stagneert als wordt vastgehouden aan de huidige stadsen gebiedsontwikkeling. Bij nieuwe inrichtingsplannen is het traditionele van bovengronds naar ondergronds denken passé. De in deze publicatie geïntroduceerde ontwerpmethode, waarin de ondergrond en het meervoudig functiegebruik vooropstaan, programmeert de openbare ruimte integraal. Publieke en private partijen gaan in een vroeg stadium om de tafel zitten om ondergronds ruimte te reserveren voor een gezond leefmilieu, nieuwe energiesystemen, de hitte- en neerslagproblematiek, de gewenste circulariteit en natuurinclusief ontwerpen. Deze stapeling van maatregelen draagt bij aan een groene, aantrekkelijke en kwalitatief hoogwaardige openbare ruimte, waar het fijn wonen, werken, recreëren, sporten en verblijven is.

Meer informatie

De nieuwe ontwerpmethode wordt in twee boekdelen gepresenteerd. Het eerste deel, Casus Amstel-Stad, Amsterdam, geeft achtergrondinformatie over het gebied Amstel-Stad en beschrijft de nieuwe ontwerpmethode aan de hand van dit concrete voorbeeld.
Het tweede deel, het Werkboek, bevat een catalogus van generieke maatregelen en de uitwerkingen ervan, waaruit de stedenbouwkundige ontwerper kan selecteren bij het programmeren en ontwerpen van de openbare ruimte en ondergrond.

 

Colofon

Concept

Joyce van den Berg, Hans van der Made

Redactie en coördinatie

Joyce van den Berg, Hans van der Made, Ingrid Oosterheerd, Alessandra Riccetti

Teksten

Joyce van den Berg, Rixt Hofman, Ingrid Oosterheerd, Endre Timár

Tekstredactie

Els Brinkman, Ingrid Oosterheerd

Kaarten, tekeningen en toelichtingen Amstel-Stad

Sofia Arrias Bittencourt, Joyce van den Berg, Anne-Marije van Duin, Sten Camps, Tohid Korse, Eric Kraak, Hans van der Made, Bob Mantel, Szymon Michalski, Alessandra Riccetti, Basia van Rijt, Richard Ruijtenbeek, Maki Ryu, Nadine Schiller, Marina Vasarini Lopes

Met medewerking van: Louis Amerongen, Timo Banning, Lidwien Besselink, Anastasija Dukic, Mirjam Koevoet, Krijn Nugter, Maarten Nulle, Caroline Pompe, Carolina Rodrigues Martinho, Benjamin Rothmeier, Isabel Timmermans, Chong Yao

Grafisch ontwerp kaarten en tekeningen

Sofia Arrias Bittencourt, Anastasija Dukic, Tohid Korse, Alessandra Riccetti, Maki Ryu, Marina Vasarini Lopes, Chong Yao

Beeldredactie

Joyce van den Berg, Hans van der Made, Ingrid Oosterheerd, Alessandra Riccetti, Marina Vasarini Lopes, Joseph Plateau grafisch ontwerpers

Vormgeving

Joseph Plateau grafisch ontwerpers

Druk en lithografie

Zwaan Lenoir

Afbeelding credits

Header afbeelding: Integrale Ontwerpmethode Openbare Ruimte - banner

Icon afbeelding: Cover IOOR

Sorteren op: