Article

Implementatiepilot stoppen met roken in Amsterdam Noord

Voel je Vrij Doorlopende Groepstraining Stoppen met Roken

In het Amsterdamse tabaksontmoedigingsbeleid ‘Samen naar een rookvrij Amsterdam’ (2019) is stoppen met roken een speerpunt, waarbij er extra aandacht is voor rokers met een laag inkomen. In 2017 heeft het Amsterdam UMC in het kader van het Armoedebeleid van de gemeente Amsterdam onderzocht wat juist deze rokers kan stimuleren om wel van het effectieve stoppen met roken-aanbod gebruik te maken. De interventie ‘Voel je Vrij Doorlopende groepstraining Stoppen met Roken’ kwam hieruit voort. Dit programma lijkt veelbelovend, omdat het zowel effectief was, als haalbaar, geschikt en acceptabel voor de doelgroep. In vervolg hierop werd in 2022 een implementatiepilot met deze groepstraining uitgevoerd. Dit rapport beschrijft de bevindingen uit begeleidende onderzoek daarbij.

 

Auteurs

Judith Visser,
Mirte Kuipers,
Janneke Harting,
Afdeling Public & Occupational Health, Amsterdam UMC

Betrokken partijen

Douwe Dijkstra, Gemeente Amsterdam – WPI/armoedebestrijding
Rianca Scheffel, GGD Amsterdam
Steve Lauriks, GGD Amsterdam
Edmée van den Akker, Zilveren Kruis
Anique Jansen, Zilveren Kruis
Joris Dullaert, WeQuit
Els Annegarn, Gezond Noord

Image credits

Header image: Roken - fotograaf: Elvin (Flickr)

Icon image: Roken - fotograaf: Elvin (Flickr)

Media

Documents