Article

De donut als inspiratie voor ontwerpers in (een) crisis

Ontwerpen voor leven

De donut in de ondertitel verwijst naar het idee van Doughnut Economics van econome Kate Raworth. Het gelijknamige boek is voor mij een grote inspiratiebron en loopt als een rode draad door wat je gaat lezen.In het boek staan de zeven dominante manieren van twintigste- eeuws economisch denken op een rijtje. Gevoed vanuit verschillende scholen van economisch denken – waaronder de ecologische, feministische, institutionele, gedrags- en complexiteits-economie – plaatst Raworth daar nieuwe manieren van denken tegenover. Met in het hart twee ontwerpprincipes: regeneratief en gedistribueerd.

Doughnut Economics eindigt met: ‘...When it comes to new economic thinking, draw the change you  want to see in the world (too). By combining the well-known power of verbal framing with the hidden power of visual framing, we can give ourselves a far better chance of writing a new economic story – the one that we so desperately need for a safe and just twenty-first century. It’s easy to get started. Just pick up a pencil and draw.’ Die uitnodiging geef ik hier van harte door. 

 

Inhoud en vormgeving: Ruurd Priester
De foto’s in dit boekje zijn van circulaire hub De Groene Afslag, een voorbeeld van ontwerpen voor leven
Begeleiding: Sabine Niederer, Visual Methodologies Collective
Redactie: Twan Eikelenboom
Uitgever: Faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie, Hogeschool van Amsterdam, 2022
Druk: Drukkerij Jubels, Amsterdam
Voor een gratis PDF-download of het bestellen van gedrukte exemplaren, ga naar ruurdpriester.nl
Op deze publicatie is de Creative Commons ‘Naamsvermelding-GelijkDelen 4.0 Internationaal (CC BY-SA 4.0)’-licentie van toepassing. 

 

Media

Documents