Article

Imago Zuidoost 2020

Auteur: Laura de Graaff, Anne Huijzer (OIS)

Stadsdeel Zuidoost heeft als doelstelling om het imago van het stadsdeel te versterken. Om dit te kunnen monitoren heeft OIS voor de zesde keer een imago onderzoek uitgevoerd. In 2006 heeft OIS voor het eerst het imago van Stadsdeel Zuidoost onderzocht. Daarna is het onderzoek herhaald in 2008, 2010, 2013 en 2018.

Deze rapportage bevat de resultaten van het onderzoek dat in 2020 is uitgevoerd. In het onderzoek van 2020 zijn twee doelgroepen betrokken: bewoners van Zuidoost en Amsterdammers die niet in Zuidoost wonen. In totaal hebben 1.277 respondenten meegedaan aan het onderzoek.

Uit de meting van 2018 kwam naar voren dat het imago van Zuidoost vooruit was gegaan: de associaties waren positiever geworden en associaties met criminaliteit en onveiligheid waren afgenomen. De meting van 2020 laat zien dat deze positieve ontwikkeling zich niet volledig heeft voortgezet. De ontwikkeling dat bewoners Zuidoost steeds meer met een positieve omgeving associëren zet door. Daarentegen zien we in 2020 dat zowel Amsterdammers die niet in Zuidoost wonen als bewoners het stadsdeel weer meer met criminaliteit en onveiligheid zijn gaan associëren. Beide groepen noemen criminaliteit in 2020 ook als belangrijkste probleem van Zuidoost terwijl zij in 2018 het imago en de berichtgeving nog als belangrijkste probleem bestempelden.


Ook bij de meningen rondom Zuidoost als (toekomstige) woonlocatie zijn de resultaten uit 2020 wat gematigder dan in de voorgaande meting. Hoewel de meerderheid van de bewoners en Amsterdammers uit andere stadsdelen wederom van mening is dat Zuidoost erop vooruit is gegaan als woongebied is die meerderheid wel kleiner dan in 2018. Beide groepen geven ook wat vaker aan dat Zuidoost achteruit is gegaan. Bewoners zijn daarnaast zowel over de huidige ontwikkeling als de toekomstige ontwikkeling wat vaker negatief dan overige Amsterdammers. Amsterdamse bezoekers komen vaak om te winkelen in Zuidoost, maar het winkelaanbod kan beter. Ook op het vlak van het horeca-aanbod heerst ontevredenheid. Onder bewoners is de ontevredenheid over het horeca- en winkelaanbod nog groter dan onder bezoekers en ook verder toegenomen. Het kan zijn dat de coronasituatie, waarbij in het voorjaar van 2020 de horeca en winkels tijdelijk gesloten waren, enige invloed heeft gehad op het oordeel, maar in dit onderzoek is niet specifiek gevraag naar de hoe de sluiting het oordeel over het aanbod heeft beïnvloed.


Zuidoost wordt het meest geprezen om het vele groen en de meeste bewoners recreëren in het stadsdeel. Bezoekers zoeken het stadsdeel ook steeds meer op ter recreatie. Om de positieve verwachtingen over de ontwikkeling van het stadsdeel in te lossen zal Zuidoost dit sterke punt moeten vasthouden en tegelijkertijd de positie van het stadsdeel op het vlak van veiligheid, horeca- en winkelaanbod en wonen moeten versterken.

Media

Documents