Article

WRR & KNAW: Navigeren en anticiperen in onzekere tijden

Scenariostudie

De wereld leeft nu anderhalf jaar met Covid-19. De pandemie heeft de samenleving hard geraakt. Allereerst natuurlijk de mensen die dierbaren verloren door covid-19 en de mensen die in de zorg werken, maar de impact is veel breder geweest. Anderhalf jaar pandemie en crisisbestrijding laten hun sporen na in de samenleving.

Met dit gezamenlijk advies bieden de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (knaw) en de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (wrr) wetenschappelijk-strategische handvatten voor de volgende fasen van de pandemiebestrijding en voor het versterken van de samenhang daarvan met belangrijke politieke en maatschappelijke langetermijnopgaven. Hierin worden beleidsaanbevelingen in het licht van de Covid-19-pandemie geformuleerd.

Dit advies bevat twee hoofdboodschappen. Ten eerste dienen zowel overheid als samenleving zich voor te bereiden op verschillende mogelijke scenario’s voor de ontwikkeling van de pandemie. Ten tweede dient de overheid zich in haar beleidsaanpak niet alleen te richten op de pandemiebestrijding en het herstel, maar ook op de samenhang daarvan met andere belangrijke maatschappelijke vraagstukken.

Bron: Gezamenlijk WRR- en KNAW-advies: Navigeren en anticiperen in onzekere tijden | Publicatie | WRR

Projectgroep:

Tanja van der Lippe (co-voorzitter), hoogleraar sociologie aan de Universiteit Utrecht en voorzitter van
de Sociaal-Wetenschappelijke Raad van de knaw.
André Knottnerus (co-voorzitter), arts-epidemioloog, em. hoogleraar huisartsgeneeskunde aan de
Universiteit Maastricht, oud-voorzitter wrr en oud-voorzitter Gezondheidsraad.
Josta de Hoog, projectcoördinator en wetenschappelijk medewerker bij de wrr.
Ruth Mampuys, wetenschappelijk medewerker bij de wrr.
Myrthe van de Pavert, stagiair bij de wrr.
Frans Brom, directeur wrr en hoogleraar normatieve aspecten van wetenschappelijke beleidsadvisering
aan de Universiteit Utrecht.

All rights reserved

Media

Documents