Collection (25)

Wetenschappelijk Raad voor het Regeringsbeleid (WRR)

De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid is een onafhankelijk adviesorgaan voor het regeringsbeleid. Zijn positie is geregeld in de Wet van 30 juni 1976 tot instelling van een Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (Instellingswet WRR).

More information

Image credits

Icon image: Icon - WRR

Sort on: